Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180924

Rejestracja na przedmioty z symbolami WBNZ I WB.INS oferowane na Wydziale Biologii UJ

Data: 24.09.2018 - 13.10.2018
Witryna internetowa: www.usosweb.uj.edu.pl
Rejestracja na przedmioty z symbolami WBNZ I WB.INS oferowane na Wydziale Biologii UJ

Rejestracje: WBNZ-18/19_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WBNZ-18/19_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia) na przedmioty odbywające się w roku akademickim 2018/2019 (semestr zimowy i kursy roczne) dla studentów kierunków: Biologia, Ecology and evolution, Zarządzanie zasobami przyrody, Ochrona Środowiska odbędą się w następujących terminach:

 

  • I etap:

od 24.09.2018r., od godz. 10:00 do 05.10.2018r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup

  • II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 09.10.2018r., od godz. 10:00 do 13.10.2018r. do godz. 23:59 – rejestracja uzupełniająca – bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

Rejestracja na przedmioty z semestru letniego odbędzie się w lutym 2019 roku.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco (tego samego dnia) przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy i całorocznych. Podpisaną przez studenta deklarację przedmiotów należy złożyć we właściwym dla kierunku dziekanacie/sekretariacie ds. studenckich do 27 października 2018 r.