Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia konkursowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypendium magisterskie w Instytucie Nauk o Środowisku UJ

Konkurs na stypendium magisterskie w Instytucie Nauk o Środowisku UJ

Konkurs na stypendium magisterskie w Instytucie Nauk o Środowisku, fundowane z grantu OPUS 13 Narodowego Centrum Badań pt.: „Znaczenie ewolucyjne i podstawy genetyczne stanu spoczynku (G0) głodzonych populacji drożdży Saccharomyces cerevisiae” (2017/25/B/NZ8/01035) (kierownik dr hab. Dominika Włoch-Salamon)

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagiellonski – Krakow,
Nazwa stanowiska: student – stypendysta

Wymagania:

 1. ukończone studia licencjackie z biologii lub pokrewne;
 2. w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie, laureat konkursu na stypendium musi mieć status studenta II stopnia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ
 3. znajomość języka angielskiego na w stopniu umożliwiającym komunikację oraz czytanie literatury naukowej;
 4. rekomendacja opiekuna naukowego;
 5. chęć poznania i stosowania metod statystycznych;
 6. silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność w rozwiązywaniu problemów; samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dokładność i punktualność.

Opis zadań:

zakres obowiązków stypendysty/magistranta będzie obejmował uczestnictwo w realizacji zadań projektowych zgodnie z wnioskiem grantowym, a w szczególności:

 • metodologiczne, techniczne i merytoryczne zaangażowanie w prowadzenie laboratoryjnych eksperymentów z użyciem drożdży piekarskich Saccharomyces cerevisiae.
 • wykonywanie podstawowych analiz molekularnych;
 • przygotowanie prezentacji konferencyjnych i prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych;
 • współpraca w przygotowywaniu, pisaniu i publikowaniu manuskryptów.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 04.09.2018, 00:00
Forma składania ofert: email
Termin składania wniosków: 4 październik 2018
Rozstrzygnięcie konkursu: 7 październik 2018
Następujące dokumenty proszę przesłać emailem na adres: dominika.wloch-salamon@uj.edu.pl:

 1. list intencyjny/podanie
 2. CV (wraz z informacją o ewentualnym dorobku naukowym)
 3. listem referencyjnym od promotora/opiekuna pracy licencjackiej
 4. do wniosku proszę dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik)
 5. do konkursu zostaną dopuszczeni kandydaci spełniający wymogi formalne
Warunki zatrudnienia:
1. stypendium (łączna wysokość 16 000zł) – 1000 zł/miesiąc przez 16 miesiące (stypendium jest nieopodatkowane)

Dodatkowe informacje:
1. laureat stypendium zostanie wyłoniony przez komisję na podstawie złożonych wniosków, w oparciu o zasady ujęte w uchwale nr 96/2016 z dnia 27 października czerwca 2016 r. Rady Narodowego Centrum Nauki
2. komisja konkursowa może zwołać rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, o terminie której kandydaci zostaną powiadomieni emailowo