Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia konkursowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypendium doktoranckie w Instytucie Nauk o Środowisku

Konkurs na stypendium doktoranckie w Instytucie Nauk o Środowisku

Konkurs na stypendium doktoranckie w Instytucie Nauk o Środowisku, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, fundowane z grantu OPUS Narodowego Centrum Badań "Rozmiar komórek a zdolność organizmów zmiennocieplnych do funkcjonowania w zróżnicowanych warunkach termicznych i tlenowych: testowanie teorii optymalnego rozmiaru komórek na przykładzie Drosophila melanogaster" (kierownik dr hab. Marcin Czarnołęski)

Termin składania wniosków: 31 lipca 2018

Rozstrzygnięcie konkursu: 14 września 2018

Forma składania wniosków:

 1. wnioski proszę przesłać emailem na adres: marcin.czarnoleski@uj.edu.pl
 2. wniosek powinien zawierać list intencyjny oraz CV wraz listami referencyjnymi od dwóch osób (list intencyjny powinien między innymi odnieść się do oczekiwań wobec kandydata przedstawionych w „Podstawowe oczekiwania od kandydatów”)
 3. do wniosku proszę dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik)
 4. do konkursu zostaną dopuszczeni kandydaci spełniający wymogi formalne oraz oczekiwania przedstawione w punkcie „Podstawowe oczekiwania od kandydatów”
 5. przy ocenie wniosków dopuszczonych do konkursu uwzględniane będą osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w czasopismach naukowych, a także wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, oraz umiejętności przydatne w realizacji zadań grantu.

 Warunki zatrudnienia:

 1. stypendium (łączna wysokość 63 800zł) – 1990 zł/miesiąc przez 32 miesiące (stypendium jest nieopodatkowane).
 2. data rozpoczęcia wypłacania stypendium oraz realizacji zadań - 1 października 2018
 3. w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie,  laureat konkursu na stypendium musi mieć status doktoranta na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ (rekrutacja na studia odbywa się w lipcu 2018, proszę śledzić informacje na http://www.wb.uj.edu.pl/studia/studia-3-stopnia-biologia).

Dodatkowe informacje:

 1. laureat stypendium zostanie wyłoniony przez komisję na podstawie złożonych wniosków, w oparciu o zasady ujęte w uchwale nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki
 2. komisja konkursowa może zwołać rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, o terminie której kandydaci zostaną powiadomieni emailowo
 3. możliwość ubiegania się o dodatkowe stypendium doktoranckie przyznawane przez Instytut Nauk o Środowisku UJ:
  http://www.wb.uj.edu.pl/studia/studia-3-stopnia-biologia/stypendia-pomoc-materialna
 4. możliwość ubiegania się o stypendium doktoranckie programu „PhD Programme in Biology”:
  http://www.wb.uj.edu.pl/studia/phd-biology/scholarships (projekt OPUS został zgłoszony jako jeden z tematów doktoratów programu „PhD Programme in Biology”).
 5. możliwość ubiegania się o roczne granty dla młodych naukowców z funduszy wewnętrznych Instytutu Nauk o Środowisku UJ
 6. praca w grupie młodych ludzi, w ramach projektu prowadzona będzie współpraca naukowa z grupą prof. Michaela Angilletty z Arizona State University
 

Podstawowe oczekiwania od kandydatów:

Dokładność i punktualność, umiejętność pracy w grupie. Zaletą jest doświadczenie w pracach eksperymentalnych z owadami, a w szczególności z muszkami owocowymi, podstawowa wiedza o metodach statystycznych, znajomość języka angielskiego na poziomie akademickim, orientowanie się w bieżących trendach badawczych w dziedzinie ekologii ewolucyjnej i fizjologicznej.

Opis zadań:

 1. Udział we wszystkich eksperymentach zaplanowanych w projekcie: pomiary wytrzymałości i szybkości lotu muszek owocowych w kontrolowanych warunkach termiczno-tlenowych, pomiary tempa respiracji, pomiary tempa reprodukcji, indukowanie zmian rozmiaru komórek poprzez hodowle muszek w gradiencie środowiskowym.
 2. Udział w procedurach histologicznych, dygitalizacji preparatów mikroskopowych, interpretacji obrazu oraz pomiarach komórek (osobą wiodącą w tym zadania będzie zatrudniony histolog - specjalista).
 3. Udział w analizach i interpretacji danych, pisanie publikacji.
 4. Współudział w prowadzeniu hodowli głównej badanych muszek owocowych.

Skrócony zarys projektu (w j. angielskim)
Title: Cell size and performance of ectotherms across environmental gradients in temperature and oxygen availability - testing the theory of optimal cell size on Drosophila melanogaster

Background information
Following the theory of optimal cell size, a body that consists of many small cells gains increased capacity to deliver oxygen and fuel to cells, but small cells are also costly due to the need to spend energy on their maintenance. We predict that small cells help ectotherms in warm, food-rich but oxygen-poor environments, but they harm ectotherms in cold, food-poor and oxygen-rich environments. A warm ectotherm has speeded metabolism that requires oxygen and fuel, and small cells should help to meet these challenges. In cold and oxygen-rich environment, where organisms do not need super-fast cellular transport but should save energy, large and economic cells would be advantageous.

The main question to be addressed in the project
What is an evolutionary significance cell size differences and how an adaptive value of cell size varies with environmental conditions?

Information on the methods/description of work
Laboratory experiments on Drosophila melanogaster will explore how cell size differences between different lines of flies correspond to organismal performance during activity (flight endurance and intensity, egg laying) and during rest (oxygen consumption) at different thermal and oxygen conditions. Generally, by raising ambient temperature, we will test whether small cells help flies to perform in warm and low-oxygen conditions. We will use lines with mutations in cell cycle generated by genetic engineering, lines with evolved cell size differences during evolutionary experiment, and lines with plastic changes in cell size. Histological methods with automated methods of image analysis will be used to measure cell size differences among flies. Confocal microscopy will be used to measure differences in the architecture of a tracheal system.

Pliki do pobrania
docx
Zgoda na przetwarzanie danych