Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia konkursowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko: doktorant-stypendysta w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych UJ

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w ramach projektu badawczego NCN: „Regulacja komunikacji jukstakrynowej w nabłonku plemnikotwórczym gryzoni w okresie dojrzewania płciowego i dorosłości: rola środowiska hormonalnego”

Wymagania:
- dyplom magistra biologii
- posiadanie statusu studenta studiów doktoranckich w dyscyplinie: biologia
- wiedza z zakresu fizjologii rozrodu ssaków i endokrynologii
- udokumentowane doświadczenie w badaniach z zakresu hormonalnej regulacji funkcji gonady męskiej ssaków (publikacje)
- praktyczna znajomość metod hodowli komórek gonady męskiej (hodowle pierwotne komórek Sertoliego i linie komórkowe) i hodowli narządowych
- praktyczna znajomość technik laboratoryjnych (histologicznych, qRT-PCR, western blot, immunocytochemia/immunohistochemia, techniki immunoenzymatyczne)
- znajomość statystyki i posługiwanie się programami do analizy statystycznej
- dobra znajomość języka angielskiego
Opis zadań:
Głównym celem badań będzie scharakteryzowanie interakcji między kanonicznym szlakiem Notch a sygnalizacją androgenową w komórkach Sertoliego oraz wykazanie roli tych interakcji w inicjacji i przebiegu spermatogenezy u gryzoni
Zadania stypendysty:
- zidentyfikowanie komponentów szlaku sygnałowego Notch podlegających regulacji przez androgeny w gonadzie męskiej
- zbadanie funkcjonowania komunikacji jukstakrynowej w warunkach ograniczonego dostępu i działania androgenów w okresie dojrzewania płciowego oraz u dojrzałego samca
- wyjaśnienie udziału szlaku Notch w odpowiedzi komórek Sertoliego na testosteron

Warunki zatrudnienia: 1000 zł miesięcznie przez 24 miesiące

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. skan dyplomu magistra oraz zaświadczenie o uczestnictwie w studiach III stopnia
2. podanie
Proszę o zamieszczenie w podaniu następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."
3. życiorys (uwzględniający posiadane umiejętności, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i wyróżnienia)
4. listę dotychczasowych publikacji i wystąpień konferencyjnych
5. dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji
Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: anna.hejmej@uj.edu.pl
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 5 marca 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 marca 2018 r.