Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia konkursowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA NAUKOWEGO w zakresie genetyki molekularnej

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA NAUKOWEGO ZE STOPNIEM NAUKOWYM DOKTORA w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii w zakresie genetyki molekularnej na czas określony (32 miesiące)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami) i § 164 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych lub daty obrony wyznaczonej przed dniem 01.04.2018,

- dorobek naukowy obejmujący pozycje w dziedzinie genetyki i/lub ekologii molekularnej,

- znajomość i doświadczenie w genetyce klasycznej i molekularnej drożdży,

- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy

naukowej,

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

- zainteresowanie bioinformatycznymi narzędziami do analizy sekwencji i umiejętność programowania będą dodatkową zaletą,

- wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.
 
Stanowisko: asystent naukowy
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Termin składania dokumentów: 2.03.2018
Pliki do pobrania
pdf
Ogłoszenie konkursowe