Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia konkursowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko: doktorant-stypendysta w Instytucie Nauk o Środowisku

Konkurs na stanowisko: doktorant-stypendysta w Instytucie Nauk o Środowisku

Konkurs na stanowisko: doktorant-stypendysta w ramach projektu badawczego NCN: „Całogenomowa analiza czynników stymulujących powstawanie jednorazowych kompleksowych destabilizacji chromosomów w mitotycznie dzielących się diploidalnych komórkach Saccharomyces cerevisiae”

Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

Stanowisko: doktorant-stypendysta

Wymagania:

- dyplom magistra biologii lub podobnego kierunku (już posiadany lub spodziewany w najbliższym czasie, potrzebny do zawarcia umowy)

- posiadanie lub gotowość przyjęcia statusu słuchacza studiów doktoranckich

- wiedza z zakresu biologii, szczególnie genetyki i genomiki funkcjonalnej

- umiejętności laboratoryjne (hodowle mikrobiologiczne, techniki genetyki molekularnej)

- posługiwanie się wybranymi programami bioinformatycznymi (analiza danych uzyskanych poprzez sekwencjonowanie następnej generacji; ustalanie sekwencji genomu)

- znajomość statystyki na co najmniej średnim poziomie

- gotowość do pracy laboratoryjnej również poza dniami roboczymi

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

- praca z dużymi kolekcjami szczepów drożdży: hodowla i przeprowadzanie testów fenotypowych, planowanie i wykonywanie mutagenezy wybranych loci

- analiza statystyczna tempa powstawania spontanicznych rearanżacji genetycznych

- przygotowanie prób i analiza genomu metodą NGS

- udział w przygotowaniu wystąpień i maszynopisów artykułów naukowych

Termin składania ofert: 14 lutego 2018, 00:00

Warunki zatrudnienia: 4500 zł miesięcznie przez 36 miesięcy

Dodatkowe informacje:

- zgłoszenie powinno zawierać kopię dyplomu, oceny uzyskane na kursach odnoszących się do „Wymagań”, życiorys zawodowy, opis doświadczenia naukowego, listę dotychczasowych publikacji i wystąpień konferencyjnych, dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji

- po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną

- konkurs zostanie rozstrzygnięty możliwie najwcześniej po 14 lutego, nie później niż 14 marca 2018 r.

- zgłoszenia: ryszard.korona@uj.edu.pl