Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia konkursowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko: student/ka stypendysta w Instytucie Zoologii i BB

Konkurs na stanowisko: student/ka stypendysta w Instytucie Zoologii i BB

Kandydat powinien być studentem II roku studiów II stopnia kierunku Neurobiologia.

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych – Kraków,

Nazwa stanowiska: student/ka stypendysta
 

Wymagania:

Kandydat powinien być studentem II roku studiów II stopnia kierunku Neurobiologia. Posiadać praktyczną (udokumentowaną) znajomość:
- podstaw technik rejestracji elektrofizjologicznych in vitro (np. patch clamp) oraz technik barwień immunohistochemicznych.
- umiejętność przeprowadzania perfuzji gryzoni
- posiadać podstawową wiedzę z zakresu neurobiologii i chronobiologii
- doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi i pracy laboratoryjnej
- doświadczenie w publicznej prezentacji wyników badań
- dobra znajomość języka angielskiego
- obsługa programów komputerowych, takich jak: Spike oraz GraphPad Prism

Opis zadań:

Student będzie uczestniczył w realizacji projektu badawczego pt.: „Zegar biologiczny a równowaga pokarmowa. Kompleksowe badanie wpływu sygnałów sytości na struktury układu okołodobowego w rozwoju otyłości”, finansowanego z Narodowego Centrum Nauki (OPUS13) na lata 2018-2021. Głównym celem przedstawionego do realizacji projektu jest zbadanie wpływu wybranych peptydów z rodziny glukagonowej na aktywność struktur mózgowia zaangażowanych w pobieranie pokarmu oraz rytmikę okołodobową u szczurów w warunkach fizjologicznych i karmionych dietą wysokotłuszczową.
 

Do obowiązków studenta będzie należał udział w zadaniach badawczych:
- przeprowadzanie rejestracji elektrofizjologicznych techniką patch clamp in vitro
- wykonywanie okołodobowych barwień immunohistochemicznych
- nadzór zwierząt laboratoryjnych przez cały okres realizacji projektu
 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 29 stycznia 2018, 12:00
Forma składania ofert: e – mail: marian.lewandowski@uj.edu.pl
 

Warunki zatrudnienia:

1) podanie,
2) życiorys uwzględniający dotychczasową średnią ze studiów, osiągnięcia naukowe, ewentualnie doświadczenie w poprzednich projektach badawczych, ewentualnie: publikacje
3) list motywacyjny,
4) pisemną zgodę promotora/opiekuna pracy magisterskiej,
5) odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje

Dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: marian.lewandowski@uj.edu.pl
Na zgłoszeniu należy dopisać:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).”