Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia konkursowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendystyw ramach projektu pt. "Glikozylacja białek limfocytów T pomocniczych w chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy: charakterystyka zmian zachodzących w przebiegu chorób i rola cytokin w regulacji glikozylacji"

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendystyw ramach projektu pt. "Glikozylacja białek limfocytów T pomocniczych w chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy: charakterystyka zmian zachodzących w przebiegu chorób i rola cytokin w regulacji glikozylacji" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki realizowanego w Zakładzie Biochemii Glikokoniugatów Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komisja powołana do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie pt. "Glikozylacja białek limfocytów T pomocniczych w chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy: charakterystyka zmian zachodzących w przebiegu chorób i rola cytokin w regulacji glikozylacji" w dniu 29.09.2017 zdecydowała o zaakceptowaniu kandydatury mgr Kamili Kozłowskiej, doktorantki Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, na w/w stanowisko.