Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) dla wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013

Wynikiem realizacji projektu będzie modernizacja pracowni studenckich I stopnia, zintegrowana z wymogami nowych programów studiów wprowadzanymi obecnie na Wydziałach przyrodniczych UJ, zgodnie ze standardami nauczania wynikającymi z Deklaracji Bolońskiej. Beneficjentami przedsięwzięcia będą studenci kierunków: chemia, ochrona środowiska, zaawansowane materiały i nanotechnologia, biologia, geografia, geologia, biologia i geologia o specjalności ochrona przyrody, biologia, neurobiologia, astronomia, biofizyka, biofizyka o specjalności fizyka medyczna i biofizyka molekularna, fizyka, informatyka, biotechnologia oraz uczestnicy studiów matematyczno-przyrodniczych i biologiczno-geograficznych. Planowany zakup nowoczesnej infrastruktury spowoduje istotne wzbogacenie oferty dydaktycznej Wydziałów oraz podniesienie atrakcyjności studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ, co stanowi jeden z długofalowych celów ich strategii edukacyjnej i badawczo-rozwojowej. Znaczące zwiększenie zainteresowania studiami na tych kierunkach jest również jednym z priorytetów Strategii Rozwoju Edukacji.

Informacje o realizacji projektu na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

Więcej informacji na stronie projektu:

http://www.fais.uj.edu.pl/projekty/infrastruktura-dydaktyczna

 

Przykładowe opisy pracowni i fotografie zakupionego sprzętu na Wydziale BiNoZ UJ:

Zadanie 1 - modernizacja pracowni bioarcheologii

Zadanie 3 - modernizacja pracowni technik entomologicznych i mikropreparacyjnych

Zadanie 4 - modernizacja pracowni komputerowej IZ

Zadanie 5 - modernizacja pracowni ekologii fizjologicznej i fizjologii zwierząt

Zadanie 6 - modernizacja pracowni komputerowej INoŚ

Zadanie 7 - modernizacja pracowni botanicznej

Zadanie 10 - modernizacja pracowni genetyczno-molekularnej IB

Zadanie 14 - modernizacja pracowni GIS