Regulaminy i Uchwały

Regulamin studiów doktoranckich

http://www.dn.uj.edu.pl/documents/1333504/c4cc728d-b0de-4190-948d-7c9a60c080ea

 

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia wzorów „sprawozdań z wykonanych obowiązków doktoranta" oraz spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego obowiązująca uczestników: studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie biologia; studiów III stopnia w dziedzinie nauki o Ziemi, dyscyplinie geologia; studiów III stopnia w dziedzinie nauki o Ziemi, dyscyplinie geografia.

Uchwała (PDF)

Zarządzenie nr 94 Rektora UJ z 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

http://www.dn.uj.edu.pl/documents/1333504/60f7db28-b34f-4263-a27b-7b340462909b

 

Regulamin przyznawania środków DS na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

http://www.binoz.uj.edu.pl/dsc

 

Zasady dotyczące uzyskania zezwolenia na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach, tzw. „Wyznaczenia".

Zasady (PDF)

Akty prawne - Tok studiów doktoranckich

http://www.dn.uj.edu.pl/akty-prawne/tok-studiow-doktoranckich