O studiach

STUDIA III STOPNIA W DZIEDZINIE: NAUKI BIOLOGICZNE, DYSCYPLINIE: BIOLOGIA (w ramach ww. studiów istnieje możliwość wszczęcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie: ekologia)

 

Nauki Biologiczne (biologia rozwoju, botanika, biologia środowiskowa)

Ogólna charakterystyka studiów:
Studia są realizowane w systemie 4-letnim, dziennym.

Prace są wykonywane pod kierunkiem pracowników naukowych Instytutów: Zoologii, Botaniki, Nauk o Środowisku.

Tematyka prac doktorskich dotyczy badań z zakresu:

  1. Biologia rozwoju

● antropologia
● biologia komórek i tkanek
● biologia rozwoju i rozrodu
● endokrynologia
● faunistyka
● genetyka i procesy specjacji
● neurobiologia i immunologia
● hormonalnie zależne nowotwory
● ksenoestrogeny a zaburzenia rozrodu

  1. Botanika

● cytologia roślin
● ekologia roślin
● embriologia klasyczna i eksperymentalna
● fitogeografia
● fitosocjologia
● kultury in vitro tkanek i organów roślinnych
● lichenologia
● mikologia
● paleobotanika
● taksonomia roślin

  1. Biologia środowiskowa

● badania ekosystemów
● bioróżnorodność
● ekologia ewolucyjna
● ekotoksykologia
● zarządzanie zasobami naturalnymi