Kontakt

Kierownik Studiów:

 

Prof. dr hab. Maria Słomczyńska
E-mail: maria.slomczynska@uj.edu.pl
Tel: (012) 664-50-31

Katedra Fizjologii Zwierząt
Zakład Endokrynologii
Instytutu Zoologii UJ
30-387 Kraków
ul. Gronostajowa 9, pokój 1.88, segment D

Godziny przyjęć: czwartek, 1000-1200.

 

Dziekanat Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ ds. doktorantów:

Godziny dyżuru:

Poniedziałek 10.30 -13.00

Wtorek 9.00-13.00

Środa 9.00-13.00

Czwartek 10.15-13.00

Piątek jest dniem bez przyjmowania stron.

mgr inż. Anna Maria Stec
ul. Gronostajowa 7, Pokój P 1.5,
E-mail: wb.doktoranci@uj.edu.pl
Tel: (012) 664-67-52

mgr Katarzyna Galek
ul. Gronostajowa 7, Pokój P 1.5,
E-mail: wb.doktoranci@uj.edu.pl; katarzyna.galek@uj.edu.pl
Tel: (012) 664-67-52

 

Przewody doktorskie

mgr Małgorzata Plucińska-Pająk
ul. Gronostajowa 7, Pokój P 1.4/3,
E-mail: malgorzata.plucinska-pajak@uj.edu.pl
Tel: (012) 664-67-55

 

Sekcja Kształcenia, Pion Prorektora ds. Dydaktyki:

mgr Maciej Dziewirz
Collegium Novum, ul. Gołębia 24, Pokój 17
E-mail: maciej.dziewirz@uj.edu.pl
Tel: (012) 663-11-33

 

Sprawy pomocy materialnej

mgr Dawid Cichocki
E-mail: dawid.cichocki@uj.edu.pl
ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków

 

Jednostka prowadząca:

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
ul.Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon: (012) 664-67-52
Fax: (012) 430-14-73