Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 17 maja 2016 roku (wtorek) o godzinie 1000 w sali nr 1.1.1 Instytutu Nauk o Środowisku UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Iwony Giski

Tytuł pracy:
"Effect of metal pollution on genetic variation in natural populations of selected soil invertebrate species with different dispersal potential."


 

Promotor:
  prof. dr hab. Ryszard Laskowski (Instytut Nauk o Środowisku, UJ

Kopromotor:
  prof. dr hab. Nico van Straalen (Vrije Universiteit

Recenzenci:

  prof. dr hab. Paweł Migula (Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, UŚ)

  prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz (Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 13 maja 2016 roku (piątek) o godzinie 1200 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, II p. Collegium J. Śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Tomasza Kowalczyka

Tytuł pracy:
"Flora roślin naczyniowych i stosunki fitogeograficzne Pogórza Leskiego."


 

Promotor:
  prof. dr hab. Bogdan Zemanek (Instytut Botaniki, UJ

Recenzenci:

  prof. dr hab. Adam Zając (Instytut Botaniki, UJ)

  dr hab. Paweł Kwiatkowski (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, UŚ)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Zaproszenie

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w zebraniu naukowym Instytutu Zoologii UJ, które odbędzie się 25 kwietnia 2016 roku o godzinie 9.00 w Sali 0.14 (parter).

W programie referaty doktorantów Studiów III stopnia z Zakresu Nauk Biologicznych.

 1. (II rok) mgr Eliza Drwal : „Określenie mechanizmów działania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na funkcję łożyska ludzkiego".
  Opiekun naukowy prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk
 2. (II rok) mgr Kamil Wartalski: "Charakterystyka i możliwe znaczenie domniemanych komórek macierzystych w jajnikach świń".
  Opiekun naukowy: dr hab. Małgorzata Duda
 3. (II rok) Doktorant: Łukasz Chrobok: "Elektrofizjologiczne badania ciała kolankowatego bocznego mózgu szczura w warunkach prawidłowych i patologicznych", „Electrophysiological studies on the rat lateral  geniculate nucleus in physiology and pathophysiology".
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Marian H. Lewandowski
 4. (III rok) mgr Anna Rafało: „Zmiany w poziomie ekspresji genów oraz białek transporterów cynkowych w depresji".
  Opiekun naukowy: prof. dr hab Gabriel Nowak
 5. (III rok) mgr Martyna Jastrzębska: "Interakcje pomiędzy astrocytami aktywowanymi osoczami pacjentów chorych na sporadyczną postać stwardnienia zanikowego bocznego a neuronami - badania in vitro".
  Opiekun naukowy: Dr hab. Piotr Pierzchalski
 6. (III rok) mgr Olga Pierzchała: "Rola białka CTR1 w regulacji metabolizmu miedzi w nerkach w warunkach fizjologicznych i patologicznych - badania na modelu zwierzęcym choroby Menkesa".
  Opiekun naukowy: dr hab. Małgorzata Lenartowicz
 7. (III rok) mgr Aleksandra Lisowska-Gaczorek: "Paleoantropologiczne ujęcie frakcjonowania izotopów tlenu - badania modelowe.".
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Szostek
 8. (III rok) mgr Katarzyna Mądrzyk: "Rekonstrukcja procesu odstawienia od piersi w świetle zintegrowanych badań antropologicznych".
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. .Krzysztof Szostek
 9. (III rok) mgr Kamil Mrożek: „Wykorzystanie mikrofotografii komputerowej w badaniu przebiegu kanałów podoczodołowych u naczelnych"
  Opiekun naukowy: dr hab. Henryk Głąb
 10. (III rok) mgr Marcin Kucia: "Wpływ stresu w postaci wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na parametry metaboliczne i jakościowe przedimplantacyjnych zarodków świni".
  Opiekun naukowy: dr hab. Marek Romek 

Jednocześnie zawiadamiamy, że od dnia 21 kwietnia (czwartek) w holu na parterze prezentowane będą postery wyżej wymienionych doktorantów, a w dniu zebrania naukowego od godz. 8.30 do 9.00 doktoranci będą obecni przy swoich posterach.  

Kraków, 18 kwietnia 2016 r.

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 26 kwietnia 2016 roku (wtorek) o godzinie 1200 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, II p. Collegium J. Śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Jolanty Kolczyk

Tytuł pracy:
"Wybrane zagadnienia z embriologii inwazyjnych gatunków z rodziny Asteraceae"


 

Promotor:
  dr hab. Bartosz Płachno (Instytut Botaniki, UJ

Promotor pomocniczy:
 dr Monika Tuleja (Instytut Botaniki, UJ

 

Recenzenci:

  dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

  dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM (UAM, Poznań)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 10 marca 2016 roku (czwartek) o godzinie 1215 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Eoina Duffiego

Tytuł pracy:
"Investigating interactions between sexual selection and natural selection using experimental evolution in Drosophila simulans."


 

Promotor:
  prof. dr hab. Jacek Radwan (Instytut Nauk o Środowisku, UJ

Recenzenci:

  prof. dr hab Piotr Tryjanowski (Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

  prof. Tracey Chapman (School of Biological Sciences University of East Anglia)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 17 lutego 2016 roku (środa) o godzinie 1215 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Anny Ogar

Tytuł pracy:
"Plant/Microbial interactions under metal toxicity."


 

Promotor:
  prof. dr hab. Katarzyna Turnau (Instytut Nauk o Środowisku, UJ

Recenzenci:

  dr hab Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UMK, Toruń)

  dr hab Marlena Lembicz, prof. UAM (Wydział Biologii, UAM, Poznań)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 2 lutego 2016 roku (wtorek) o godzinie 1215 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Justyny Gutowskiej

Tytuł pracy:
"Nature conservation in local communities' development – case of Natura 2000 in Polish municipalities."


 

Promotor:
  prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (Instytut Nauk o Środowisku, UJ

Recenzenci:

  prof. dr hab Henryk Okarma (Instytut Nauk o Środowisku, UJ)

  dr hab Piotr Matczak (Instytut Socjologii, UAM, Poznań)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 26 stycznia 2016 roku (wtorek) o godzinie 1200 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, II p. Collegium J. Śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgra Grzegorza Łazarskiego

Tytuł pracy:
"Flora roślin naczyniowych i zagadnienia fitogeograficzne południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich (Wzgórza Chęcińskie, Pasmo Dymińskie)."


 

Promotor:
  prof. dr hab. Maria Zając (Instytut Botaniki, UJ

Recenzenci:

  prof. dr hab. Krystyna Towpasz (Instytut Botaniki, UJ)

  prof. UJK, dr hab. Renata Piwowarczyk (Instytut Biologii, UJK, Kielce)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 26 stycznia 2016 roku (wtorek) o godzinie 1215 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Edyty Podmokłej

Tytuł pracy:
"Avian malaria and its consequences for reproduction and survival in the blue tit (Cyanistes caeruleus)"


 

Promotor:
  prof. dr hab. Mariusz Cichoń (Instytut Nauk o Środowisku, UJ

Promotor pomocniczy:
  dr Anna Dubiec (Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Recenzenci:

  prof. dr hab Jerzy Bańbura (Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, UŁ)

  prof. dr hab Piotr Tryjanowski (Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 21 grudnia 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 1000 w sali 0.14 Instytutu Zoologii UJ, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Katarzyny Chojnackiej 

Tytuł pracy:
"Molekularne mechanizmy funkcjonowania połączeń międzykomórkowych w gonadzie męskiej szczura w warunkach ograniczonego dostępu androgenów:  badania in vivo i in vitro" Promotor:
  prof. dr hab. Barbara Bilińska (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UJ)

Promotor pomocniczy:
  dr hab. Małgorzata Kotula-Balak (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UJ)

Recenzenci:

  prof. dr hab. Marek Koziorowski (Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Uniwersytet Rzeszowski)

  prof. dr hab. n. med. Anna Jankowska (Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwresytet Medyczny w Poznaniu)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 07.10.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 18 grudnia 2015 roku (piątek) o godzinie 1100 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Richy Anil Joag

Tytuł pracy:
"Sexual conflict in three arthropod species: experimental evolution approach."


 

Promotor:
  dr hab. Wiesław Babik (Instytut Nauk o Środowisku, UJ

Recenzenci:

  prof. dr hab Izabela Makałowska (Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, UAM)

  dr hab. Katarzyna Michalska (Katedra Entomologii Stosowanej, SGGW)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 22 grudnia 2015 roku (wtorek) o godzinie 1215 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Marcina Plecha

Tytuł pracy:
"Experimental analysis of genetic robustness in natural isolates of Saccharomyces cerevisiae."


 

Promotor:
  prof. dr hab. Ryszard Korona (Instytut Nauk o Środowisku, UJ

Recenzenci:

  prof. dr hab Jarosław Marszałek (Międzyuczelniany Wydział BiotechnologiiUniwersytet Gdański/Gdański Uniwersytet Medyczny)

  dr hab. Szymon Kaczanowski (Zakład Bioinformatyki Instytutu Biochemii i Biofizyki, PAN)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 8 grudnia 2015 roku (wtorek) o godzinie 1200 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, II p. Collegium J. Śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Ewy Kaczmarzyk

Tytuł pracy:
"Poznawanie bioróżnorodności Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej na tle przemian metodologicznych biologii XIX-XX wieku"


 

Promotor:
  prof. dr hab. Alicja Zemanek (Instytut Botaniki, UJ

Recenzenci:

  prof. dr hab. Bronisław Wołoszyn (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, PAN)

  prof. dr hab. Piotr Köhler (Instytut Botaniki, UJ)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 8 grudnia 2015 roku (wtorek) o godzinie 1215 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Katarzyny Wężowicz

Tytuł pracy:
"Effect of endophytes and arbuscular mycorrhizal fungi on plants from industrial wastes."


 

Promotor:
  prof. dr hab. Katarzyna Turnau (Instytut Nauk o Środowisku, UJ

Recenzenci:

  dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM (Wydziału Biologii, UAM)

  prof. dr hab. Barbara Godzik (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 24 listopada 2015 roku (wtorek) o godzinie 1200 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, II p. Collegium J. Śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Grzegorza Migdałka

Tytuł pracy:
"Population genetic diversity and relationships between two closely related forest violets V. reichenbachiana Jordan ex Bor. and V. riviniana Rchb. (Violaceae) based on nuclear, plastid and AFLP markers"


 

Promotor:
  prof. dr hab. Elżbieta Kuta (Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Instytut Botaniki, UJ

Promotor pomocniczy:
  dr Aneta Słomka (Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Instytut Botaniki, UJ

Recenzenci:

  prof. dr hab. Krzysztof Spalik (Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji, Instytut Botaniki, UW)

  prof. UAM dr hab. Ireneusz J. Odrzykoski (Zakład Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, UAM)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 10 listopada 2015 roku (wtorek) o godzinie 1215 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Agaty Rudolf

Tytuł pracy:
"Testing the ‘rate of living' theory: ageing of bank voles selected for high aerobic capacity."


 

Promotor:
  prof. dr hab. Paweł Koteja (Instytut Nauk o Środowisku, UJ

Recenzenci:

  dr hab. Joanna Rutkowska (Instytut Nauk o Środowisku, UJ)

  prof. dr hab. Marek Konarzewski (Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 9 listopada 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 1330 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Emilii Grzędzickiej

Tytuł pracy:
"Koszty odpowiedzi immunologicznej samicy a kondycja jej potomstwa na przykładzie bogatki (Parus major) i modraszki (Cyanistes caeruleus)."


 

Promotor:
  dr hab. Tadeusz Zając, prof. IOP PAN (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Recenzenci:

  prof. dr hab. Włodzimierz Meissner (Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Gdański)

  prof. dr hab. Jerzy Bańbura (Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Uniwersytet Łódzki)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 20 października 2015 roku (wtorek) o godzinie 1015 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Mateusza Buczka

Tytuł pracy:
"Antler quality red deer: a test of Hamilton and Zuk hypothesis."


 

Promotor:
  prof. dr hab. Jacek Radwan (Instytut Nauk o Środowisku UJ

Recenzenci:

  prof. dr hab. Jan Wójcik (Instytut Biologii Ssaków PAN)

  dr hab. Anetta Borkowska (Uniwersytet w Białymstoku)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 19 października 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 1000 w sali 0.14 Instytutu Zoologii UJ, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Magdaleny Kępki 

Tytuł pracy:
"Badanie wpływu adrenaliny i melatoniny na przebieg reakcji odpornościowej karpia." Promotor:
  dr hab. Magdalena Chadzińska (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UJ)

Recenzenci:
  prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta (Wydział Biologii, UW)

  prof. dr hab. Marta Kubera (Instytut Farmakologii PAN)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 07.10.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 19 października 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 1215 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Sebastiana Żmudzkiego

Tytuł pracy:
"Adaptations to elevated copper concentrations in invertebrates- multigeneration studies on Tribolium castaneum."


 

Promotor:
  prof. dr hab. Ryszard Laskowski (Instytut Nauk o Środowisku UJ

Recenzenci:

  prof. dr Nico van Straalen (Vrije Universiteit, Amsterdam)

  prof. dr hab. Paweł Migula (Uniwersytet Śląski)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 29 września 2015 roku (wtorek) o godzinie 1215 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Agaty Miski-Schramm

Tytuł pracy:
"Impact of different doses of copper and aluminium on development, reproductive activity and reproductive behavior in bank vole."


 

Promotor:
  dr hab. Małgorzata Kruczek (Instytut Nauk o Środowisku UJ

Recenzenci:

  prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta (Instytut Nauk o Środowisku UJ)

  dr hab. Krzysztof Dmowski (Wydział Biologii, UW)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 9 lipca 2015 roku (czwartek) o godzinie 1000 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Mateusza Konczala

Tytuł pracy:
"Molecular basis of adaptation in the bank vole."


 

Promotor:
  dr hab. Wiesław Babik (Instytut Nauk o Środowisku UJ

Recenzenci:

  prof. dr hab. Jarosław Burczyk (Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

  prof. dr hab. Marek Konarzewski (Instytutu Biologii, Uniwersytet w Białymstoku)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 29 czerwca 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 1100 w sali 0.14 Instytutu Zoologii UJ, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Grzegorza Tomasika 

Tytuł pracy:
"Badania zmian statusu chromatyny w profazowych oocytach myszy oraz we wprowadzanych do nich jądrach obcych komórek." Promotor:
  dr hab. Zbigniew Polański (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UJ)

Recenzenci:
  dr hab. Ewa Borsuk, prof. UW (Wydział Biologii, UW)

  prof. dr hab. Jacek A. Modliński (Instytut Genetyki i Hodowli ZwierzątPAN, Jastrzębiec)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 07.10.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 2 czerwca 2015 roku (wtorek) o godzinie 1215 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Agnieszki Marek

Tytuł pracy:
"Rola plejotropii w kształtowaniu cech historii życia na przykładzie zmian tempa wzrostu I długości życia towarzyszących delecjom genów u drożdży Saccharomyces cerevisiae."


 

Promotor:
  prof. dr hab. Ryszard Korona (Instytut Nauk o Środowisku UJ

Recenzenci:

  prof. dr hab.Tomasz Biliński (Katedra Biochemii i Biologii  Komórki, Uniwersytet Rzeszowski)

  prof. dr hab. Jan Kozłowski (Instytut Nauk o Środowisku UJ)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 2 czerwca 2015 roku (wtorek) o godzinie 1200 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, II p. Collegium J. Śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Ariela Kamińskiego

Tytuł pracy:
"Usuwanie z wody, syntetyzowanej przez Anabaena flos-aquae, anatoksyny-a w warunkach interakcji z makrofitem Lemna trisulca"


 

Promotor:
  prof. dr hab. Jan Białczyk, prof. UJ (Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Recenzenci:

  prof. dr hab. Anna Lankoff (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa)

  dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 21 maja 2015 roku (wtorek) o godzinie 1200 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Sristi Kamal

Tytuł pracy:
"Private Land in Biodiversity Conservation: Characterizing and Analyzing Stakeholders' Attitude."


 

Promotor:
  prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (Instytut Nauk o Środowisku UJ, Kraków) 

Recenzenci:

  prof. dr hab. Henryk Okarma (Instytut Nauk o Środowisku UJ, Kraków) 

  dr hab. Piotr Matczak (Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 28 kwietnia 2015 roku (wtorek) o godzinie 1215 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Magdaleny Lendy

Tytuł pracy:
"Invasion process of alien plants due to environmental changes and internet trade."


 

Promotor:
  prof. dr hab. Michał Woyciechowski (Instytut Nauk o Środowisku UJ, Kraków) 

Recenzenci:

  prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk (Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, UR, Kraków)

  dr hab. Joanna Czarnecka (Instytut Biologii i BiochemiiUniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 31 marca 2015 roku (wtorek) o godzinie 1215 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Giulii Casasole

Tytuł pracy:
"Maternal investment into the eggs in response to immune challenge in zebra finches."


 

Promotor:
  dr hab. Joanna Rutkowska (Instytut Nauk o Środowisku UJ, Kraków) 

Recenzenci:

  dr hab. Magdalena Chadzińska (Instytut Zoologii UJ, Kraków)

  prof. dr hab. Jan R.E. Taylor (Instytut BiologiiUniwersytet w Białymstoku)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 27 lutego 2015 roku (piątek) o godzinie 1230 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, II p. Collegium J. Śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Moniki Woźniak-Chodackiej

Tytuł pracy:
"Rewizja taksonomiczna rodzaju Oenothera L. w Europie Środkowej."


 

Promotor:
  dr hab. Józef Mitka, prof. UJ (Instytut Botaniki UJ, Kraków) 

Recenzenci:

  dr hab. Joanna Mytnik-Ejsmont, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)

  dr hab. Adam Rostański, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 27 lutego 2015 roku (piątek) o godzinie 1000 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, II p. Collegium J. Śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Pauliny Gacek

Tytuł pracy:
"Charakterystyka kariologiczna wybranych grup polskich Angiospermae."


 

Promotor:
  prof. dr hab. Andrzej Joachimiak (Instytut Botaniki UJ, Kraków) 

Promotor pomocniczy:
  dr hab. Grzegorz Góralski (Instytut Botaniki UJ, Kraków)

 

Recenzenci:
  prof. dr hab. Ludwik Frey (Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Kraków)

  dr hab. Adam Kula (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 18 lutego 2015 roku (środa) o godzinie 1215 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemii UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Hameda Azarbada 

Tytuł pracy:
"Relationship between the diversity of soil microbial communities and their resistance to different stressors." 


 

Promotor:
  dr hab. Maria Niklińska (Instytut Nauk o Środowisku, UJ)

Kopromotor:
  prof. Nico van Straalen (Faculty of Earth and Life Sciences, Vrije Universiteit)

 

Recenzenci:
  prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget (Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Śląski)

  dr hab. inż. Marcin Chodak  (Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, AGH)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 07.10.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 15 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 1000 w sali 0.14 Instytutu Zoologii UJ, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Piotra Chmielewskiego 

Tytuł pracy:
"Wysokość ciała i miesiąc urodzenia a długość życia osób zmarłych w Polsce w latach 2004-2008." Promotor:
  dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Instytut Biologii)

Recenzenci:
  dr hab. Sławomir Kozieł, prof. nadzw. PAN ZA (Zakład Antropologii PAN we Wrocławiu)

  dr hab. Henryk Głąb (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UJ)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 07.10.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 19 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 1215 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Zmnako Awrahmana

Tytuł pracy:
"Trace Metal Bioaccumulation and the Biomonitoring of Toxic Metal Bioavailability Thresholds Causing Changes in Insect Larval Community Structure in Metal-Contaminated Stream Systems."


 

Promotor:
  dr hab. Wojciech Fiałkowski (Instytut Nauk o Środowisku UJ, Kraków)

Drugi promotor:
  Prof. Philip Rainbow (Natural History Museum w Londynie)

 

Recenzenci:
  dr hab.  Adam Sokołowski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego (Instytut Oceanografii, UG)

  prof. dr hab. Ryszard Laskowski (Instytut Nauk o Środowisku UJ, Kraków)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 2 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 1200 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, II p. Collegium J. Śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Błażeja Ślązaka

Tytuł pracy:
"In vitro cultures of Viola uliginosa, a species threatened with extinction, for micropropagation and investigation of the influence of plant growth regulators on cyclotide expression.


 

Promotor:
  prof. dr hab. Elżbieta Kuta (Instytut Botaniki UJ, Kraków)

Co-promotor:
  dr Ulf Göransson (Uniwersytet w Uppsali)

 

Recenzenci:
  prof. dr hab. Jan J. Rybczyński (PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie)

  prof. dr hab. Kazimierz Strzałka (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Kraków)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 17 listopada 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 1030 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, II p. Collegium J. Śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Donaty Suder 

Tytuł pracy:
"Szata roślinna grodzisk i zamczysk w dolinach Raby, Dunajca i Wisłoki (Karpaty Zachodnie)".Promotor:
  prof. dr hab. Krystyna Towpasz (Instytut Botaniki UJ, Kraków)

Recenzenci:
  dr hab. Maria Lityńska-Zając, Prof. IAE PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków)

  prof. dr hab. Bogdan Zemanek (Instytut Botaniki UJ, Kraków)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 07.10.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 20 października 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 1000 w sali 0.14 Instytutu Zoologii UJ, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Patrycji Orłowskiej-Feuer 

Tytuł pracy:
"Melanopsin modulation of slow oscillatory activity in the subcortical visual system - in vivo electrophysiological study on rats and mice" Promotor:
  prof. dr hab. Marian Lewandowski (Wydział BiNoZ, UJ, Kraków)

Recenzenci:
  dr hab. Wioletta J. Waleszczyk, Prof. nadzw. (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)

  prof. dr hab. Jolanta B. Zawilska (Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 07.10.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 29 września 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 0900 w sali 0.14 Instytutu Zoologii UJ, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Małgorzaty Knet

Tytuł pracy:
"Wpływ antyandrogenu winklozoliny na funkcje jajnika świni - badania in vitro.Promotor:
  prof. dr hab. Maria Słomczyńska (Instytut Zoologii UJ, Kraków)

Recenzenci:
  prof. dr hab. n. med. Renata Ciereszko
(Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
  dr hab. Anna Wójtowicz (
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy, Krakowie)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 29 września 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 1030 w sali 0.14 Instytutu Zoologii UJ, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Iwony Wieciech

Tytuł pracy:
"Wpływ antyandrogenu flutamidu na ekspresję wybranych genów w układzie rozrodczym ciężarnej świniPromotor:
  prof. dr hab. Maria Słomczyńska (Instytut Zoologii UJ, Kraków)

Recenzenci:
  prof. dr hab. n. med. Maria Laszczyńska
(Katedra i Zakład Histologii i Biologii Rozwoju, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin)
  dr hab. Aneta Andronowska, prof. nadzw. (
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 22 września 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 1215 w sali 1.1.1 Instytutu Nauk o Środowisku UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Katarzyny Góralskiej

Tytuł pracy:
"Zastosowanie mikroorganizmów w rekultywacji hałdy cynkowej Z.G. Trzebionka.Promotor:
  prof. dr hab. Katarzyna Turnau (Instytut Nauk o Środowisku UJ, Kraków)

Recenzenci:
  prof. dr hab. Janusz Błaszkowski (
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin)
  prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta (
Instytut Nauk o Środowisku UJ, Kraków)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 22 września 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 1000 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, ul. ul. Kopernika 27, II p. – Collegium J. śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Agnieszki Salamagi

Tytuł pracy:
"Biota śluzowców kompleksu leśnego Las Łagiewnicki w Łodzi.Promotor:
  prof. dr hab. Maria Zając (UJ, Kraków)

Recenzenci:
  prof. dr hab. Maria Ławrynowicz (
Uniwersytet Łódzki, Łódź)
  prof. dr hab. Wiesław Mułenko (UMCS, Lublin)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 22 września 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 1230 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, ul. ul. Kopernika 27, II p. – Collegium J. śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Kai Roli

Tytuł pracy:
"Rewizja krytycznych taksonów flory Polski: Allium ursinum L., Anthyllis vulneraria L. i Senecio nemorensis agg.Promotor:
  prof. dr hab. Zbigniew Szeląg (UJ, Kraków)

Recenzenci:
  dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, prof. UŚ (
UŚ, Katowice)
  dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK (UJK, Kielce)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 26 czerwca 2014 roku (czwartek) o godzinie 1200 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, ul. ul. Kopernika 27, II p. – Collegium J. śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Waldemara Heise

Tytuł pracy:
"Wpływ struktury krajobrazu i historii użytkowania na florę i roślinność nawapiennych muraw w Krakowie.

Promotor:
  prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko (UJ, Kraków)

Recenzenci:
  prof. dr hab. Stanisław Wika (UŚ, Katowice)
  prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel (UJ, Kraków)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 9 czerwca 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 1300 w sali 0.14 Instytutu Zoologii UJ, ul. Gronostajowa 9 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Anny Karpety

Tytuł pracy:
"Mechanizm działania PBDE-47 i jego hydroksylowanych metabolitów w jajniku.

Promotor:
  prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk (Instytut Zoologii, UJ)

Recenzenci:
  prof. dr hab. Jan Kotwica (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie)
  prof. dr hab. Jerzy Falandysz (Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, Uniwersytet Gdański)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 

Egzamin z "Biologii rozwoju"

Egzamin z "Biologii rozwoju" odbędzie się dnia 5 czerwca 2014 o godz. 815 w sali 0.14 Instytutu Zoologii

Data opublikowania: 08.06.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

 
 
 
 
 

Dnia 2 czerwca 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 1215 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, ul. Gronostajowa 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Magdaleny Herdegen

Tytuł pracy:
"Phenotypic traits, genetic variation and gene flow between guppy populations in Venezuela.

Promotor:
  dr hab. Wiesław Babik (Instytut Nauk o Środowisku, UJ)
Recenzenci:
  dr hab. Mirosław Ratkiewicz, prof. UwB (Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku)
  prof. dr hab. Jan Wójcik (Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 22.05.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska

Obrona rozprawy doktorskiej

Dnia 3 czerwca 2014 roku (wtorek) o godzinie 1215 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, ul. Gronostajowa 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Agaty Jakubowskiej

Tytuł pracy:
"Wpływ interakcji między delecjami genów na wybrane komponenty dostosowania w eksperymentalnych populacjach drożdży Saccharomyces cerevisiae." 

Promotor:
  prof. dr hab. Ryszard Korona (Instytut Nauk o Środowisku, UJ)
Recenzenci:
  prof. dr hab. Paweł Golik (Instytut Genetyki i Biotechnologii, UW)
  prof. dr hab. Jacek Radwan (Instytut Nauk o Środowisku, UJ)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

 
Data opublikowania: 22.05.2014
Osoba publikująca: Maria Słomczyńska
Maria Słomczyńska